Carevo Novo Odelo

Ukoliko želite da putem elektronske pošte dobijate clanke sa Crevog Novog Odela posetite adresu:
http://emperor.vwh.net/MailList/subsrp.php 

Molimo vas, prosledite ovaj tekst prijateljima, ili im pošaljite  donji link.
http://emperors-clothes.com/sc/s-ansa070105.htm

http://emperors-clothes.com/serbo-croatian/indexsc.htm
[Carevo Novo Odelo]

Emperor's Clothes
[www.tenc.net]

==========================================

Italijanski Vrhovni sud je decembra 2004 godine doneo presudu: Uhapsite Premijera Djukanovica  

Izvestaj italijanske telegrafske agencije ANSA od 7. januara, 2005 godine o presudi, sa pregledom TENC-a, napomene i komentari.

Prevod izvestaja ANSA na engleski, pregled i osnovne informacije o presudi Vrhovnog suda, objasnjenje pravnickih izraza i napomene o italijanskom pravosudnom sistemu obavila je Samanta Kriscione

Urednik : Dzared Izrael (Jared Israel)

Prevod sa engleskog na srpski: Tika Jankovic   

Za originalni napis agencije ANSA pogledajte sledecu adresu:
http://www.ansa.it/balcani/dossier/20050107133733216818.html   

==========================================

Koliko nam je poznato, u medijskim izvorima na Zapadu [1]  pronadjena su samo dva izvestaja o presudi italijanskog Vrhovnog suda od decembra 2004. godine u korist zahteva Biroa za borbu protiv Mafijeje za dobijanje ovlascenja za hapsenje crnogorskog premijera Djukanovica.

U daljem tekstu Samanta Kristione donosi, po tackama, pregled glavnih stavova presude, uz  prateca objasnjenja i napomene koje tumace termine upotrebljene u Presudi, i koji pomazu citaocu da bolje razume rad Biroa za borbu protiv Mafije, ciji dokazi protiv Djukanovica ukljucuju i snimljene razgovore, koji ga svrstavaju u svet vrhunskog organizovanog kriminala, i  jataka vodecih kriminalaca u Italiji i Svajcarskj.

Potom cemo prikazati Djukanovicevu cudne, maglovite dokaze odbrane suprotstavljene presudi za hapsenje, koje je izneo Djukanovicev zastupnik, Miodrag Vukovic, celnik njegove partije.

Dzared Izrael (Jared Israel)
Urednik, Carevo odelo (Emperor'd Clothes)

***

1. Osnovne informacije i pregled sadrzaja presude italijanskog Vrhovnog suda u prilog preliminarnog hapsenja crnogorskog Premijera Mila Djukanovica
Samanta Kriscione

1. Pre 16. aprila, 2003. godine napuljski Okruzni biro za borbu protiv Mafije, u daljem tekstu Biro, obratio se sudiji Preliminarnog istraznog suda radi izdavanja naloga za hapsenje crnogorskog Premijera Mila Djukanovica. Biro  je optuzio Djukanovica za "kriminalne radnje mafijaskog tipa", narocito zbog ucesca u krijumcarenju cigareta, sto je evropske drzave stajalo vise milijardi evra zbog nenaplacenog poreza, ove mahinacije su samo Italiju kostale preko dve milijarde evra za vreme krace od deset godina, kao i zbog "pranja" novca. Zahtev Biroa za izdavanje naloga za hapsenje podnet je kao zastitna mera, periculum libertatis, zbog opasnosti da Djukanovic ostane na slobodi, uz mogusnost da onda nastavi sa svojim angazovanjem u kriminalnim radnjama, zbog pokusaja da ukloni tragove svojih aktivnosti, i da sabotira dalje napore istraznih organa.

2. Na dan 16. aprila, 2003. godine napuljski sudija Preliminarnog istraznog suda donosi presudu kojom se odbija zahtev Biroa, po osnovi da je Djukanovic tada, kao Premijer Crne gore, uzivao imunitet protivu hapsenja.

3. Biro se onda obraca Apelacionom sudu  u Napulju. Ovaj sud potvrdjuje prethodnu presudu sudije Preliminarnog istraznog suda u pogledu imuniteta Djukanovica, navodeci usto da nije verovatno da ce Djukanovic da nastavi svoje kriminalne radnje, i da on nije drustveno opasan. Ovaj sud je zauzeo stanoviste da Djukanovic nije ucinio nista rdjavo i da nije bio dovoljno svestan kriminalne prirode svojih dela. Ne izgleda li vam ovaj razlog malo neobican? Kao sto cete dalje videti, ovakvo rezonovanje ovoga suda ispalo je cudno i Vrhovnom sudu.

4. Biro se potom obraca Vrhovnom sudu, opstepoznatom i kao "Kasacioni sud". Na dan 28. decembra, 2004. godine Vrhovni sud donosi presudu u korist Biroa, i odbacuje oba stava Apelacionog suda, jer je smatrao da je hapsenje Djukanovica zakonski moguce posto Crna gora u to vreme nije bila suverena drzava i, prema tome, nije bila nezavisna, pa stoga Djukanovic nije mogao da uziva potrebni imunitet protivu hapsenja. Stoga je njegovo hapsenje smatrano neophodnim na osnovu periculum libertatis, tj, moglo je se ocekivati da ce on da nastavi svoje kriminalne radnje, i da ce nastojati da unisti dokaze o njima.  

Sleduju navodi pet glavnih tacaka presude Vrhovnog suda:

a) Djukanovic ne uziva imunitet zato sto Crna gora nije suverena drzava, ili kako se sud izrazio, Crna gora nije "subjekt medjunarodnog zakona". Nasa napomena: kao ilustraciju navodimo primer drzave Arizone, koja nije "sujekt medjunarodnog zakona", ali Sjedinjene americke drzave to jesu. Preneseno na Crnu goru, subjek medjunarodnog prava je drzava Srbija i Crna gora,  a ne Crna gora.

b) Stav Apelacionog suda da Djukanovic nije drustveno opasan je nelogican. Na kraju, saradnici i potcinjeni operatori Djukanovica su smatraju drustveno opasnim licima. Prema tome, logicno je  da se smatra da onaj koji nad njima ima vlast mora, takodje, da bude drustveno opasan.

c) Ne moze se smatrati da cvsti dokazi Biroa o Djukanovicevim rasprostranjenim, neprekidnim i organizovanim operacijama "kriminala mafijaskog tipa" ukazuju na neku hipoteticku opasanost. Ove kriminalne radnje su se obavljale mnogih godina, ukljucujuci stvaranje jedne ilegalne monopolske strukture i organizovanje jedne medjunarodne  mreze krijumcara, sa direktnim ucescem Djukanovica u njoj, koji je licno birao operativce za  izvrsavanje pojedinih kriminalnih zadataka, shodno njihovom iskustvu i strucnosti. On je, takodje, donosio mere zastite celokupnog kriminalnog aparata u slucaju nastajanja nepredvidljivih nepovoljnih okolnosti kao, naprimer, hapsenje pojedinih clanova ove organizacije.

d) Protivno resenju Apelacionog suda u Napulju, Vrhovni sud je potvrdio primenu periculum libertatis mere. Ovaj Sud je nasao da je Djukanovic demonstrirao "bezobzirnost i podmuklost" u njegovim nastojanjima da unisti dokaze o svojim delima i da sabotira napore istraznih organa.

e) Vrhovni sud je zauzeo stav da, kako tvrdi Apelacioni sud, ako Djukanovic nije bio dovoljno svestan kriminalnosti svojih dela, onda ovaj navod ide u prilog njegovom hapsenju, bas zato sto ako ga ne muci savest zbog takvih dela, koja je onda ta sila koja jos moze da obuzda njegove kriminalne aktivnosti?

***

II. Izvestaj ANSA (Italijanska telegrafska agencija) o presudi Vrhovnog suda  od 28. decembra, 2004. godine protivu Djukanovica

"Krijumcarenje:Djukanovic; Vrhovni sud donosi presudu da je Djukanovic u stanju da [nastavi sa] kriminalnim radnjama", ANSA, Notiziario Generale in italiano, 7. januara, 2005. godine, Cronaca, 735 reci, Rim
Italijanski tekst se nalazi na:

http://www.ansa.it/balcani/dossier/20050107133733216818.html

Sa stanovista Kasacionog suda [Corte di Cassazione, italijanski Vrhovni apelacioni sud] [2], kako je "precizno" istakla  Kancelarija javnog tuzioca [3] pri napuljskom sudu, institucionalni polozaj sadasnjeg Premijera Crne gore Mila Djukanovica "dozvoljava da se na njega primeni [sprovede] 'periculum libertatis' [sto doslovce znaci 'opasnost po slobodu', tj., opasnost da ce osoba pod istragom pobeci, ukloniti dokaze protivu nje, ili da ce nastaviti sa daljim vrsenjem kriminalnih radnji] zbog [Djukanoviceve] nesumnjive sposobnosti da ometa [dalju istragu] i da nastavi kriminalno ponasanje u buducnosti".

Prema tome, princip koji je usvojio Apelacioni sud [Tribunale del Riesame, nizi Apelacioni sud] u Napulju, na osnovu kojega, najpre i iznad svega, polozaj Djukanovica na mestu Premijera Crne gore ne uvazava osnovu [niti potrebu] za meru predostroznosti - niposto se ne moze smatrati punovaznim.

[Napomena TENC-a: Ili, uprosceno receno, Vrhovni sud je odbacio razlog nizega suda da nije bilo potrebno preventivno hapsenje Djukanovica zato sto je bio Premijer Crne gore.]

Tako pise Vrhovni sud u svojoj presudi kojom, tokom poslednjih nekoliko dana, usvajajuci prigovor napuljske Kancelarije tuzioca, utvrdjuje da Crna gora nema pravo na status suverene drzave [ili] polozaj autonomnog i nezavisnog [legalnog] subjekta i, prema tome, crnogorski predsednik vlade ne uziva imunitet od kriminalnog pravosudja, koji je rezervisan za predsednike drzava i vlada i  ministre spoljnih poslova suverenih drzava, i subjekte medjunarodnog prava.

Vrhovni sud se osvrce na zahteve za meru predostroznost [tj, na zahtev koji je Biro uputio sudiji nadleznom za preliminarne prijave da naredi preventivno hapsenje Djukanovica], u ciju primenjivosti Apelacioni sud je izrazio svoju sumnju, "pre svega", ponavlja Vrhovni sud, "zbog institucionalnog polozaja optuzenog", koji je optuzen zbog svoje veze sa kriminalnih aktivnostima, sa ciljem uvoza i prometa ilegalnih cigareta, i zbog ucesca u raznim slucajevima krijumcarenja cigareta.  

Zbog ovih kriminalnih radnji, Kancelarija javnog tuzioca Napulja zatrazila je od gip [akronim za giudice per le indagini preliminari, tj. od Sudije za preliminarne prijave] da uhapsi crnogorskog Premijera, ali je proslog 16. aprila [2003] sudija odbacio ovaj zahtev, sa objasnjenjem da optuzeni uziva diplomatski imunitet. Kancelarija tuzioca ulaze zalbu na  ovu presudu Apelacionom sudu, koji je potvrdjuje [Odbija se zahtev Tuzioca za hapsenje Djukanovica]. Kancelarija javnog tuzioca se onda obraca Vrhovnom sudu kasacije koji [izmenivsi presudu nizeg suda] presudjuje u korist zahteva Javnog tuzioca i ponistava presudu Apelacionog suda, u svome pregledu [4]. Sada ce predmet biti dostavljen jednom drugom odeljku istoga suda [Tribunale] na razmatranje.

U pogledu zahteva primene mere predostroznosti [tj., zahteva za preventivno hapsenje Djukanovica], Vrhovni sud je zauzeo stav da je "ocigledno nelogicno" misljenje koje su izrazile sudije Apelacionog suda i napominje da je "Apelacioni sud propustio da objasni zasto su saucesnici Djukanovica (kao Jeknic, Barovic, Vujosevic), optuzeni za iste kriminalne radnje, a u cije ime i po cijem nalogu su delovali, smatrani drustveno opasnim, dok se optuzeni Djukanovic ne tretira isto tako [nije opasan po drustvo], iako je bio u prednosti nad ostalima zbog preimustva koje mu je obezbedjivala vlast."

"Sto se tice misljenja [opinabilita] [Apelacionog suda] o nezakonitosti [5] (nepredvidljivog- napomena od ANSA) ponasanja [Djukanovica] kao faktora hipotetitckog iskljucivanja opasnosti- nastavlja se u presudi- ono je potpuno neosnovano [6] i nelogicno kao razlog i, bas nasuprtot, prisustvo mogucno umanjene svesti o nedolicnom ponasanju samo pojacava potrebu za primenom mere predostroznosti, posto je tesko da se predvidi postojanje neke druge kocnice."

[Napomena TENC-a: Drugim recima receno, cak i da je bilo tacno ono sto je nizi Apelacioni sud potvrdio, da Djukanovic navodi da njegove aktivnosti nisu bile kriminalnog karaktera, ovo ne znaci da nije postojala potreba da se on uhapsi. Na drugoj strani, cinjenica da Djukanovic nije smatrao da su njegova dela kriminalna, povecavaju verovatnocu da bi on nastavio svoje kriminalne aktivnosti. Kao sto je Vrhovni sud napisao, posto ocigledno nije imao grizu savesti, koja bi ga onda "kocnica" mogla da zaustavi u njegovim kriminalnim radnjama. Otuda, suprotno gledistu Apelacionog suda, ova okolnost je bila jos jedan razlog za njegovo hapsenje.]  

U nastavku [Vrhovni sud] cini dalje razmatranje pravne snage odluke da se ponisti presuda Apelacionog suda, uz sledeci pravnicki tretman:" Stavise, misljenje [Apelacionog suda] [7] - pise Kasacioni sud- je manjkavo jer Apelacioni sud je propustio da razmotri dva vazna gledista na koje je ukazao nadlezni Javni tuzilac [8]. Na prvom mestu, kriminalna aktivnost optuzenog, preko njegovih ljudi, odvija se bez prestanka, stalno se obezbedjuju logisticke baze za njegove partnere u ovim kriminalnim radnjama, biraju se krijumcari shodno njihovim  sposobnostima za kriminalne aktivnosti [specijalisti u upravljanju brodicima, specijalisti u istovaru robe, itd.], nagradjuci ih stvaranjem ilegalnih monopola, dajuci ovoj kriminalnoj organizaciji nadnacionalni karakter, razvijajuci sposobnost za individualne centre aktivnosti [9] radi opstanka u povremenim nepovoljnim okolnostima za pojedine pripadnike organizacije [Naprimer, da neko od clanova ovog kriminalnog drustva padne u ruke vlastima.]." [10]

"Na drugom mestu-[Vrhovni sud] pise u zakljucku- postoji opasnost da se dokazi maskiraju [tj., da Djukanovic unisti dokaze protiv njega), sto su pokazali dogadjaji koji su se odnosili na takozvani posmrtni dokument [11], kao i demonstrirani bezobzirnost i podmuklost [napomena ANSA: od strane optuzenog] u pokusaju da dobije (uz pomoc Jeknica) [zena iz kruga Djukanovicevih pomagaca u kriminalu] informaciju koju bi iskoristio da sebi obezbedi imunitet." (ANSA). BU

C. Kopirano 2005 ANSA   " Prevod i njegova upotreba samo u dobronamerne svrhe"

Napomene i ostala gradja za citanje ce uslediti posle poziva za pomoc.

==========================================

Pomozite Emperor's Clothes

==========================================

Potrebna nam je mala novcana pomoc od nasih citalaca...

Mi, iz "Carevog odela" (Emperor's Clothes), svu pomoc dobijamo od nasih citalaca. Ako nalazite da je nas rad koristan, a vi ste u stanju da nam posaljete svoj prilog, momlimo vas da to ucinite. Nase mogucnosti da podnesemo troskove, neophodne za placanje istarzivacke tehnike, kao iostale pratece troskove, zavise od vas. Svaka donacija je dobrodosla, bilo da je$5, $50 ili $500. Hvala vam.

Nasi najbolji radovi tek dolaze.

Evo kako mozete poslati svoje priloge:

* Koristeci PayPal
https://www.paypal.com/xclick/business=emperors1000@aol.com&no_shipping=1 

* Placanje kreditnom karticom preko nasega bezbednog "servera"
(Prima Visa, MasterCard, Discover
https://emperor.securesites.com/transactions/index.php

*Cek poslat postom
Emperor's Clothes
P.O. Box 610-321
Newton, MA 02461-0321 (USA)

* Kreditne kartice preko telefona: 1 (617) 916-1705

Hvala vam!

==========================================

Napomene

==========================================

[1] Jedini izvestaji do kojih smo dosli su: jedan u Deutsche Welle i drudi u listu o finasijama, Il Sole 24 Ore:

13.01.2005; Weg fur Prozess gegen Djukanovic frei; Deutsche Well
http://tinyurl.com/rvh8r

Penale; Governi federati senza immunita', Il Sole 24 Ore, 7. januar, 2005, Norme E Tributi;Diritto & Sentenze; Pg. 27, 686 reci, Mariana Casellaneta

[2] Presuda Vrhovnog suda kasacije o hapsenju Djukanovica bila je izdata 28. decembra, 2004. godine pod brojem 49666.

Website Italijanskog Ministrastva pravde daje sledeci opis Vrhovnog suda kasacije (Supreme Corte di Cassazione), the Supreme Court of Cassation, na engleskom jeziku:

"Vrhovni sud kasacije

Ovo je Vrhovni sud Italije i zaduzen je da obezbedi doslovno postovanje i jednoznacno tumacenje zakona. Pitanja koja se odnose na pravnu nesaglasnost, nadleznost i snagu unutar Magistrata upucuju se ovom sudu za presudjivanje. Ovaj sud razmatra kako gradjanske tako i kriminalne predmete u pogledu odluka nizestepenih sudova, ali jedino sa gledista ispunjenja zakona (ocena zakonitosti). Stoga ovaj sud vodi racuna da su ostali sudovi, u tretiranju predmeta, ispravno primenili, i tumacili, zakon pri donosenju presuda. To je koleltivno telo koje razmatra obicne pravne radnje. Podeljen je u takozvane "proste" odeljke (6 za kriminalne slucajeve, 3 za gradjanske i 1 za slucajeve iz oblasti radnih odnosa). U slucajevima od posebne vaznosti, sud zaseda na Sdruzenoj sednici. Kancelarije suda su u Rimu, a njegova nadleznost se proteze na teritoriju cele Republike Italije.
http://www.giustizia.it/sito_trad_inglese/glo/en_corte_di_cassazione.htm

Za kraci opis italijanskog pravosudnog sistema pogledajte:
http://www.giustizia.it/sito_trad_inglese/en_index1.htm#minister

[3] Sledeci website italijanskog Ministrastva pravde daje sledeci opis Kancelarije javnog tuzioca (Procura della Repubblica), the Public Prosecutor's office, na engleskom jeziku:

"Kancelarija javnog tuzioca

Ovo je sluzba u sklopu pravnog sistema u kojoj rade sudije sa funkcijom Javnog tuzioca.

Kancelarija javnog tuzioca se moze naci uz Kasacion sud, Apelacione sudove, Obicne sudove i Sudove za mladje prestupnike.  

Kancelarije javnih tuzioca su autonomne i razlikuju se od pravosudnih organa u cijem domenu obavljaju svoje funkcije. Sudije ovih kancelarija obavljaju svoju duznost pod nadzorom Ministarstva pravde. (Clan 69, Uredbe o pravosudju)

Sudije, zaposlene u Kancelarijama javnog tuzilastva, (Javni tuzioci) izvrsavaju naloge koje im izdaju Staresine

nadlezne sluzbe(Clan 70  Uredbe o pravosudju). Zdruzeni, cine takozvani "Istrazni magistrat".

Javni tuzilac je obavezan da sprovede saglasnost sa zakonom, da zastiti interese drzave i zakonite interese

pojedinca, kao i pojedinaca koji nemaju sposobnost za to, u izuzetnim okolnostima, kao red ako je neophodno.

Od nje, ili njega, se ocekuje da nastoji da suzbije zlocine i da upotrebi mere bezbednosti, sprovede naredjenja i naloge kao i sve druge zahteve Suda, onako kako je odredio zakon.

javni tuzilac, takodje, ima ulogu u kriminalnim procedurama pred Mirovnim sudijom, zato sto ne postoji Kancelarija javnog tuzilastva u Mirovnom sudu."
http://www.giustizia.it/sito_trad_inglese/glo/en_procura_repubblica.htm

[4] 'Ponistavanje u pravnom postupku', ili kako je na italijanskom, annullamento con rinvio, je postupak u kojem Kasacioni sud, kao Vrhovni  apelacioni sud, ima snagu da moze da ponisti presude ostalih sudova, regulisan je u Clanu 623 Italijanskog koda o Kriminalnom postupku (Codice di Procedure Penale). Izraz con rivo znaci da opsle ponistavanja presude nizeg suda od strane Kasacionog suda,  kao u ovom sluaju od strane sudije za preliminarne prijave, predmet se mora vratiti istome sudu [Tribunale], ali nekom drugom sudiji, u ovom slucaju sudiji napuljskog suda, ali ne onome koji je doneo presudu o odbacivanju zahteva Javnog tuzioca za hapsenje Djukanovica. Novi sudija ce preuzeti predmet radi razmatranja zahteva Javnog tuzioca u skladu sa povoljnom presudom Vrhovnog suda. Pogledajte Clan 623, tacka d)http://tinyurl.com/n3h5u

[5] Antigiuridicita ('nezakonitost') je pravna koncepcija koja se definise kao suprotnost izmedju nekog cina i pravnog zakona. (pogledajte definiciju na italijanskom na
http://www.demauroparavia.it/6641 )

Prema filozofiji zakona, na kojoj je izgradjen italijanski kriminalni zakonik, zlocin se sastoji od sledca cetiri elementa: cinjenica (ili delo), nezakonitost (dela), krivicnost (nezakonitog dela) i kaznjivost (nezakonitog i krivicnog dela).

[6] Incoferente, pravni naziv za 'neprimeran i neprikladan'. Pogledajte Merriam-Webster Online recnik na
http://www.m-w.com/dictionary/germane
 

[7] "Misljenje", sto je prevod italijanske reci motivazione ,  je pravni termin, sa znacenjem  " formalno

napisanog izraza od strane suda, ili sudije, o razlozima i principima zakona na osnovu kojima se zasniva donesena odluka. (Izvor: merriam-Webster Recnik Zakona, 1996, na
http://dictionary.reference.com/search?q=opinion )

[8] U italijanskom tekstu stoji pm, akronim za pubblico ministero, sto znaci 'Javni tuzilac'.

[9] Literally gangli, 'ganglions'.tj.,grupa nervnih celija koje formiraju nervni centar". (Izvor: http://dictionary.reference.com/search?g=ganglion )

[10] Kasacioni sud koristi izraz aderenti, "pripadnici", verovatno zato sto je ovo mafijska aktivnost (Djukanovic je optuzen za "kriminalne aktivnosti mafijaskog tipa"), a organizacije mafijaskog tipa imaju njihov sopstveni zakon o ponasanju, slicno nekoj sekti.

[11] Nismo bili u stanju da protumacimo znacenje reci documento posthumo, "posthumni dokument".

Ukoliko želite da putem elektronske pošte dobijate clanke sa Crevog Novog Odela posetite adresu:
http://emperor.vwh.net/MailList/subsrp.php 

Molimo vas, prosledite ovaj tekst prijateljima, ili im pošaljite  donji link.
http://emperors-clothes.com/sc/s-ansa070105.htm

Emperor's Clothes
http://www.tenc.net