UIT KOSOVO VERDREVEN

VOLLEDIGE TEKST van het interview met Cedomir (Cedda) Prlincevic, Hoofdarchivaris van Kosovo en leider van de Joodse Gemeenschap in Pristina, hoofdstad van de provincie Kosovo. Momenteel vluchteling in Belgrado.=20 Dit interview is verdeeld in twee helften, op een verschillend tijdstip afgenomen. Jared Isael is de interviewer in deel =E9=E9n. Opmerking: KFOR betekent feitelijk NAVO.

Jared: Dus u bent de president van de Joodse gemeenschap in Pristina?

Cedda: Het was een kleine gemeenschap. Wij zijn allemaal vertrokken.

Jared: Waarom zijn jullie vertrokken?

Cedda: Omdat een politieke overeenkomst een militaire oplossing werd. De bevolking stond onder druk. Er werd niet gevraagd van welke nationaliteit je bent, je werd onder druk gezet om de appartementen en de stad te verlaten. Zelfs al had ik een document waarin stond beschreven dat ik de leider van de Joodse gemeenschap van Pristina ben, in het Engels en ondertekend door Mr. Singer uit Belgrado, weigerden de officieren van KFOR het document te erkennen en werd ik een week in mijn eigen huis gevangen gehouden. Ik gaf het later aan een andere officier van KFOR en die zei "Ik heb andere dingen te doen". De machten uit Albani=EB kwamen ons land binnen. Hun hoofddoel was om alle niet-Albanese bewoners te verwijderen. Met de hulp van Eliz Viza uit Isra=EBl en het hoofd van de Joodse gemeenschap in Skopje werd ik gered, per taxi met mijn vrouw naar Macedoni=EB vervoerd en van daar naar Belgrado. De hele reddingsoperatie van mijn familie werd aan de Isra=EBlische televisie gegeven. Alles bij elkaar waren er 40 mensen van Joodse origine in Kosovo. Zij zijn van gemengde huwelijken, Joods-Arabisch, Joods-Turks, en Joods-Servisch. Allen zijn bereid om naar Isra=EBl te gaan. Het is voor ons te laat om nog naar Kosovo terug te gaan. Ook al hebben wij de garantie van Thaci gekregen, die leider van het U=C7K is, dat onze huizen met rust zouden worden gelaten, hebben wij informatie gekregen dat al onze appartementen en huizen volledig zij leeggeroofd en vernield. Dat betekent dat het U=C7K en Thaci de zaak niet onder controle hebben.

Jared: Of dat ze liegen. Wat deed u in Pristina?=20

Cedda: Ik was ambtenaar, directeur van de archieven van Kosovo en Metohija. Daar is documentatie aanwezig die het verhaal van de Servi=EBrs en Turken en Albanezen en Joden vertelt, van iedereen die in Kosovo heeft geleefd en welk systeem er bestond.=20

Jared: Ben je ooit geconfronteerd met antisemitisme van de zijde van de Servi=EBrs?

Cedda: Nooit. En ook niet van de Albanezen. Ik was manager, voor zowel de Albanezen en Servi=EBrs. Wij zijn niet uit Kosovo verdreven door Albanezen uit Pristina maar door Albanezen uit Albani=EB.

Jared: Met andere woorden, een hoop mensen die de Duitse troepen toejuichten, waren geen plaatselijke bewoners?=20

Cedda: Dezelfde mensen die een paar jaar geleden in Albani=EB demonstreerden en dat hele land hebben geru=EFneerd - zijn nu in Kosovo.

Jared: Zijn zij met opzet door KFOR toegelaten?

Cedda: Dat kan ik u niet zeggen.

Jared: Anders gezegd: zij zijn niet tegen gehouden?

Cedda: Niemand houdt ze tegen. En feitelijk verleend KFOR hen assistentie. KFOR is daar, zag alles, en liet ze hun gang gaan.

Jared: Hoe kon dat gebeuren? Zijn er bedreigingen tegen u geuit die u aan KFOR heeft gemeld waarop deze zeiden "wij helpen u niet"?

Cedda: Ze kwamen naar ons huis en dreigden ons te vermoorden. Ze zouden ons afslachten. Mijn vrouw verdedigde mij. Zij is Servische. En zij verdedigde mij voor de deur.

Jared: Hoe deed ze dat?

Cedda: Zei zeiden dat ze ons zouden afslachten en zij zei "Dood mij! Slacht mij af! Ik verlaat mijn huis niet!" Op dat moment kwamen vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap bij ons huis aan en stopten me in een taxi.

Jared: Jouw vrouw is erg dapper. De tranen staan ervan in mijn ogen.

Cedda: Hetzelfde overkomt mij nu ook. Ze is erg dapper en ik ben erg trots op haar.

Jared: OK. OK. Terug naar de mensen die naar jouw huis kwamen. Heb je ze ooit eerder gezien?

Cedda: Nooit.

Jared: Waren ze gewapend?

Cedda: Met machinegeweren. Ze ontruimden het complete gebouw en het hele gebied waar wij leefden.

Jared: Ontruimd?

Cedda: Het hele gebied met 30,000 inwoners, zij ontruimden het volledig.

Jared: 30,000? Allemaal weg?

Cedda: Allemaal. Ze gingen van huis tot huis. Van gebouw tot gebouw.

Jared: Hebben ze mensen gedood?

Cedda: Iemand, in het begin. Van de familie Kompic. Een Servische familie, daarom boden wij ook geen verzet.

Jared: Oftewel, ze stelden een voorbeeld en de boodschap luidde - als je wilt sterven -

Cedda: De hele nacht bonkten ze op alle deuren. Ze trapten de deuren in en gingen van appartement naar appartement.

Jared: Waren dat priv=E9-woningen?

Cedda: Appartementen complexen. Veel van de bewoners zijn mensen met een hoge positie en genieten hoog aanzien in de stad. Zelfs Albanezen die in dezelfde gebouwen leefden, sloegen op de vlucht. Er woonden niet alleen Servi=EBrs, het was een gemengd gezelschap. Dat is iets ongekends in de hele geschiedenis van Kosovo. Omdat Kosovo multi-etnisch en multireligieus is en de mensen al 500 jaar samenleven, is dit niveau van haat niet eerder voorgekomen.

Jared: Maar u zegt dat ze in grote getale Albanezen uit Albani=EB hebben toegelaten?

Cedda: Dit is een pogrom tegen de niet-Albanese bevolking in heel Kosovo: Djakovica, Pec, Kosovska, Microvica, heel Metohija. Metohija alswel Kosovo.

Jared: Maar dit wordt niet door de plaatselijke Albanezen gedaan?

Cedda: Nee, door buitenlandse Albanezen. Ze spreken een andere taal, een ander dialect. In heel Kosovo treedt hetzelfde verschijnsel op. Ik kan niet voor 100% beweren dat het alleen om Albanezen uit Albani=EB gaat. Maar ik he= b geen enkele Albanese buurman wraak zien nemen -

Jared: Heb je geprobeerd om naar KFOR te gaan?

Cedda: KFOR was in mijn huis op het moment dat de meute kwam.

Jared: WAT?

Cedda: Toen de Albanezen begonnen met het vernielen van de appartementen, belde iemand KFOR en een officier van KFOR kwam in het huis samen met zijn ploeg. Een hele groep ging de trappen op en af, 24 uur lang mensen die de trappen op en af lopen, lawaai maken, vernielen? Ze breken deuren open en gooien met traangas en op sommige plaatsen roofden ze -

Jared: excuseer?

Cedda: Roven, roven.

Jared: Wacht even, u zegt dat de mannen van KFOR daarbij aanwezig waren? Heb je dat feitelijk met eigen ogen gezien?=20

Cedda: Ja.=20

Jared. Wat zeiden ze?

Cedda: Ze reageerden helemaal niet. Ze beschermeden niemand.

Jared: In hemelsnaam, wat zeiden ze?

Cedda: Ze zeiden dat het een taak van de civiele autoriteiten was om iets aan deze situatie te doen. Het ging hen alleen om moorden.

Jared: Wie waren die civiele autoriteiten?

Cedda: Die bestonden toen nog niet. Die waren er gewoonweg niet.

Jared: Hoe kon u weten of u zou worden vermoord op het moment dat er op de deur werd gebonkt? Het lijkt me dat je dat pas weet nadat je vermoord bent?

Cedda: Ja. Ze waren er alleen maar om moorden te documenteren.

Jared: Dus, een soort archiveren?

Cedda: Ja. Vorige maand zijn in Kosovo een aantal ernstige misdrijven gepleegd, waaronder moorden. In plaats van 'Europese democratie' is er nu een vorm van macht en - macht is niet het juiste woord?

Jared: Fascisme?

Cedda: Nee. Geen fascisme. Macht. Een historicus zal er waarschijnlijk een nieuw woord voor uitvinden?

Jared: Er is een nieuw woord voor nodig.

Cedda: Joden hebben een woord dat pogrom wordt genoemd.

Jared: Het is een pogrom, dat klopt. Geweld tegen een bepaalde groep zonder aanzien des persoons - in dit geval iedereen die - maar wacht, u zegt dat ook Albanezen getroffen worden -

Cedda: De bevolking verwachtte echte bescherming van KFOR en dat is de reden waarom zij niet vertrokken?

Jared: Ah. Jullie zijn in de maling genomen.

Cedda: En dat is wat ons het meest heeft verbaasd. In plaats van de bevolking te beschermen staan ze toe te kijken wat er gebeurt alsof het irrelevant is. In juni en juli verlieten 300,000 mensen Kosovo: Servi=EBrs, Turken, Gorani [Slavische moslims], zigeuners, dat zijn de Roma en ook mensen van Montenegro.

Jared: Wat betreft - u zei dat Albanezen uit Kosovo ook werden lastig gevallen -

Cedda: Ja. Zij die pro-Joegoslavisch geori=EBnteerd waren. Plaatselijke burgers met een positie in het systeem.

Jared: Dus de mensen die leefden -

Cedda: Ze konden het zien aan de hand van iemands functie.

Jared: Dus de mensen die met u in deze streek leefden, werden door de bendes als collaborateurs gezien omdat ze in een multi-etnische situatie leefden?

Cedda: Nee. Alleen wat betreft de macht.

Jared: Ik weet niet zeker of ik u goed begrijp.

Cedda: Zij vielen diegenen aan die geen voorstander van hun separatistische beweging was. Geen voorstanders van de separatisten.

Jared: Dus zij wisten om welke stadsdelen het ging?

Cedda: Ja. Dat wisten ze. Elke Servische burger werd gestraft. Ongeacht tot welke partij hij behoorde, oppositie of regering, het maakt niet uit. Verschillende partijen hebben verschillende idee=EBn en andere religies of -

Jared: Dat maakte ze allemaal niets uit?

Cedda: Nee. Zij hebben het plan van een Groter Albani=EB in Kosovo gerealiseerd. Van de Tweede Wereldoorlog, van het fascisme.=20

Jared: De pers in de VS schreef dat Servi=EBrs tijdens de bombardementen Albanezen aanvielen. Wat heeft u waargenomen?

Cedda: Het was een hele smerige oorlog tussen het leger en de separatisten.....35 leden van mijn familie zijn nu hier bij mij. Mijn moeder is ook hier. En een vrouw die 8 maanden zwanger is. 20 van ons hebben geen werk. Alles in Kosovo achter gelaten. 7 appartementen en 3 huizen die ons eigendom waren. Wat grond. En mijn hele leven. Mijn hele leven en ik zit hier zonder een cent. Ik kreeg geen tijd, ik was niet voorbereid op vertrek. Zelfs geen koffer om spullen in te pakken.

Jared: Dus voor zover u weet konden sommigen niet vertrekken en werden zij vermoord. Is dat waar?

Cedda: Ja. Alleen de Talmud heb ik meegenomen. Mijn moeder Bea is 81 jaar ou= d. En mijn vrouw. Ik zou liever in Servi=EB blijven. Ten eerste heb ik een probleem met mijn moeder die oud en ziek is. Wat ga ik met haar in Isra=EBl doen? Ik hou van Isra=EBl en ik ben daar vaak geweest, maar met 61 jaren is her moeilijk helemaal opnieuw te beginnen.

Jared: Ik voel met u mee.

Cedda: Hartelijk dank.

Jared: Bedankt voor de moed om mij dit interview toe te staan.

Cedda: Het valt zwaar, maar we moeten de waarheid vertellen. Ik denk dat mensen met een goed hart en goede wil, dit interview zullen waarderen.

Jared: Ik hoop het.

Cedda: En dit interview zou het begin moeten zijn van een andere manier van denken en niemand zou een slachtoffer moeten zijn in het leven.

Jared: Daar ben ik het mee eens. Voorheen stelde ik een vraag, maar u gaf geen antwoord. De pers schreef dat het Joegoslavische leger tijdens de bombardementen ernstige misdrijven tegen de Albanezen heeft gepleegd. U zei dat het een smerige oorlog was. Kunt u ons meer vertellen?

Cedda: Waarom? Zelfs als ik hier over praat, niemand zal de Servi=EBrs vertrouwen. Zelfs als ik zeg dat zoiets niet is gebeurd, niemand zal de Servi=EBrs geloven.=20

Jared: Maar ik weet niet wat er precies is gebeurd. We moeten het precies weten -=20

Cedda: Zelfs als ik nee zeg, zelfs als een Jood uit Pristina zou zeggen dat de beschuldigingen niet kloppen, dan is dat erg moeilijk te geloven omdat hij redenen kan hebben om deze beweringen te doen, hij kan beschuldigd worden van -

Jared: Nou en? Dan geloven ze u toch niet! Laat ze geloven wat ze willen geloven, maar dan is tenminste wel de waarheid gesproken. Begrijpt u dat niet? De waarheid moet -=20

Cedda: Ik was niet in de buurt van de gevechten tussen het leger en het UCK=20= -

Jared: Maar u was in Pristina. U bent hoofdarchivaris van Kosovo. En u weet het! Ik weet zeker dat u het weet! U zou het weten als gemoord werd, u hoorde van Albanese vrienden wat er aan de hand was, of CNN de waarheid sprak of loog, u weet duizend maal meer dan ik en als u ons de waarheid kunt vertellen in hemels..-

Cedda: Goed dan.

Jared: En als er vreselijke dingen gebeurd zijn, zeg het - spreek alleen de waarheid -

Cedda: Er zijn vreselijke dingen gebeurd. Maar de Servi=EBrs als mensen en als natie waren niet degenen die aan het begin van dit verhaal hebben gemoord. Maar er waren individuen die bepaalde dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen. Maar dat wordt door anderen aangegrepen, overdreven. Men probeert ons als de zwarte schapen neer te zetten en - kijk, de Servische bevolking had geen problemen met de etnische Albanezen en net als dat zij Albanezen hebben gered, zo hebben Albanezen Servi=EBrs gered, vooral tegen het eind van de oorlog. Maar toen KFOR arriveerde en de grenzen met Macedoni=EB en Albani=EB werden geopend, kwamen er een heleboel buitenlandse Albanezen en dat eindigde in een bende, moorden. Dus wat ik zeg is dat er ten tijde van de bombardementen door de lokale bevolking niet is gemoord. De Servi=EBrs hebben de Albanezen beschermd tegen de paramilitaire troepen.

Jared: Niet tegen het Joegoslavische leger? Hoefden zij niet te worden verdedigd tegen het Joegoslavische leger?=20

Cedda: Nooit tegen het leger, en ook niet de politie en ook niet tegen gewone Servi=EBrs. Nee. Maar met de terugtrekking van het leger kwamen er paramilitaire groepen van beide zijden - en toen werd het een puinhoop.=20

Jared: Maar tijdens de bombardementen?

Cedda: Toen was er helemaal geen sprake van moordpartijen. Bijvoorbeeld, in Pristina zaten wij gezamenlijk met Albanezen in de schuilkelder.=20

Jared: Vanwege de bommen?

Cedda: Van de NAVO. Wij allen, zigeuners, dat wil zeggen de Roma, Servi=EBrs= , Turken, Albanezen, Joden, bewoners van hetzelfde gebouw. Samen. Wij waren samen. =20 Deel Twee

Op een later tijdstip is er nog een interview afgenomen door Jared Israel en Nancy Gust. Nancy traint mensen in het professioneel interviewen. Doel was diverse vragen op te helderen. De meest opzienbarende informatie over de rol van de NAVO troepen wordt aan het eind van dit interview beschreven.=20

Jared: U zei dat veel Albanezen op de vlucht sloegen voor het U=C7K, de bendes. Weet u hoeveel?

Cedda: Tienduizenden. 15.000 Zijn naar de Vojvodina gegaan, 30.000 naar Belgrado, en nog vele anderen.

Jared: Hoe wisten de bendes die de gebouwen aanvielen wie er moest worden verjaagd?

Cedda: Ze hadden bewijzen wie wie was. Ook kwamen zij naar de kantoren. Mensen werden uit hun kantoren verjaagd. Alle kantoren van de regering werden bezet. De bendes kwamen om het werk over te nemen, de gemeentes, de rechtbanken of universiteiten, om het even wat voor openbare instelling, zoals het postkantoor, alles werd bezet en de mensen naar buiten gedreven. Buitenstaanders namen de taken over. Ze hadden een register van wie op die plekken werkte.

Jared: Werd aan iemand toegestaan om in het gebouw te blijven waar u leefde?

Cedda: Zover mijn kennis gaat, is niemand overgebleven. Elk verzet zou onherroepelijk de dood hebben betekend.

Nancy: Weet u hoeveel mensen zijn doodgeschoten?

Cedda: Er is bijvoorbeeld een vrouw gevonden, in haar badkuip, gewurgd. Ljubica Bujouic.

Nancy: Was ze van uw wooncomplex afkomstig?

Cedda: Ook werden twee complete dorpen ontruimd. De inwoners vluchtten naar Servi=EB.

Nancy: De vrouw die is vermoord, woonde zij in uw wooncomplex? Hoe weet u dat zij haar daar hebben gevonden?

Cedda: Het was een officieuze aankondiging op de televisie, maar ik kende haar. 4500 Moorden sinds KFOR aanwezig is.

Nancy: Volgens wie?

Cedda: Informatie die is gepubliceerd door het Media Center Pristina. Het wordt het Centrum voor Tolerantie en Samenleven genoemd.

Jared: Zijn er in uw wooncomplex ook anderen vermoord?

Cedda: Er hebben diverse moorden plaatsgevonden. Ik weet het niet zeker omdat de meeste zijn weggegaan. Zij die zich verzetten, zijn vermoord.

Jared: Hoeveel aanvallers waren er?

Cedda: Het was een groot aantal. Zij liepen de hele dag heen en weer. Het is moeilijk te zeggen hoeveel het er waren. Het gebouw zelf heeft 20 ingangen en bestaat uit 11 verdiepingen. Het is een groot gebouw.

Jared: Werd alleen dit gebouw onder handen genomen?

Cedda: Het hele gebied dat van 1990 tot 1995 is bebouwd, werd onder handen genomen. Hele luxe appartementen naar onze maatstaven. Nieuwe gebouwen met portalen, allerlei aanvullende faciliteiten.

Jared: En was iedereen die daar woonde regeringsambtenaar?

Cedda: De elite van de stad woonde daar. In meerderheid professoren van de universiteit en managers van diverse staatsorganisaties, artsen, natuurkundigen, advocaten.

Nancy: Sommigen zouden kunnen beweren dat, vanwege het feit dat het hier om luxe appartementen gaat, er slechts sprake was van een grootschalige roofpartij.

Cedda: Je kunt het geen roof noemen, omdat ze ons pakten en onze appartementen bezetten. We wachten nu op de komst van een civiele regering van Verenigde Naties om de zaak te onderzoeken, maar we geloven niet dat we kunnen terugkeren, zelfs niet als we worden uitgenodigd om terug te keren. We denken dat wat er nu gebeurt zal worden gelegaliseerd door de civiele autoriteiten en we verwachten een migratie van een groot aantal Albanezen die nu verspreid in Europa leven. In Zwitserland, waar een groot aantal woont, uit Frankrijk, uit Londen. En ze zullen uit Albani=EB komen. Dat doen ze al.

Nancy: Bezetten de Albanezen uw appartement terwijl u zelf aanwezig was?

Cedda: Het is geen roof omdat roof plaatsvindt als de eigenaar niet thuis is. Klopt dat? Dat is roof. Maar als je de deur van mijn woning intrapt, is dat roof? Nee, dat is complete anarchie. Iemand verschaft zich met geweld toegang, gooit je eruit en gaat er vervolgens zelf wonen? Niet voor een paar uur om koffie en whisky te drinken. En de eigendommen genieten generlei bescherming? Dat is bezetting van het land, inpikken van woonruimte, met geweld.

Jared: Er was een week dat u gevangene was in het appartement en niet weg kon. Was dat de week dat de bende ronddoolde?

Cedda: Ja, de eerste week toen KFOR kwam, was ik in het appartement en durfde niet naar buiten vanwege het grote aantal Albanezen dat binnen kwam.

Jared: Waren ze in het hele gebouw?

Cedda: Nee, nee, de stad. In Pristina. De KFOR was erg bezorgd over de terugtrekking van het Joegoslavische leger, maar had geen enkele aandacht voor de burgers.

Jared: Op welk moment kwamen de bendes? Was het direct of pas na een aantal weken?

Cedda: Samen met hen. Met andere woorden, toen KFOR arriveerde, arriveerden ook de bendes.

Jared: Wanneer vielen zij het complex aan?

Cedda: Ze vielen meteen aan. Toen de Russen in Pristina aankwamen, voor de Britten, bij het vliegveld, de mensen gingen ervan uit dat zij door hen beschermd zouden worden, maar dat was dus niet zo.=20

Nancy: Hoe lang duurde het voordat uw appartement werd aangevallen? Wanneer gebeurde dat?

Cedda: Op precies de dag dat de Britten mijn deel van de stad binnen kwamen, begonnen de bendes diverse gebouwen aan te vallen. Het is een wijk in Pristina, het gedeelte dat 'Milana' wordt genoemd.

Nancy: Beweert u dat de bendes fysiek op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip arriveerden als de Engelse soldaten? De bendes reisden samen met Britse soldaten?

Cedda: Ja. Het antwoord is ja. Ja zij kwamen tegelijk. Ja. Over de grens, de route, samen door de straten. Ja!

Nancy: Kwamen ze tegelijkertijd aan, maar toch gescheiden of onafhankelijk van elkaar?

Cedda: Ze kwamen in verschillende groepen - niet tezamen hand in hand - Ze komen en gaan , ze zijn hier en daar - vaak zie je ze samen, maar ieder van hen van zijn eigen organisatie.

Nancy: Maar je zag ze samenscholen.

Cedda: Ja! Ja! Bijvoorbeeld: een bende gaat een gebouw binnen en de beheerder roept KFOR en KFOR arriveert en loopt om het gebouw heen en vertrekt vervolgens en de lieden blijven in de buurt rondhangen.

Nancy: Verdwenen de Albanezen toen u KFOR er bijhaalde?

Cedda: Nee, ze bleven. Ze gingen niet weg.

Nancy: U zegt dat de bendes zich met geweld toegang tot de appartementen verschaften, dat mensen KFOR erbij haalden, KFOR kwam en niets deed?

Cedda: Weet u, soms waren er grappige situaties. KFOR kwam en zij zeiden, de Albanezen zeiden, "we hebben geen dak boven ons hoofd vannacht" en KFOR zegt "ok, blijf maar bij de beheerder slapen."

Jared: Dezelfde appartementen als van de mensen die zij eruit probeerden te gooien?

Cedda: Ja.

Jared: Klopt dat?

Cedda: Ja, ja. Dat is wat ze voorstelden. Dus de Albanezen en de Servi=EBrs, wie er ook was, zal in hetzelfde gebouw leven, en de bendes zouden zeggen dat als je het gebouw niet binnen twee a drie uur verlaat ze je vermoorden, afslachten.

Nancy: Kunt u deze mensen nader identificeren? Waren zij niet van Kosovo afkomstig, hebben zij zich op enigerlei wijze ge=EFdentificeerd?

Cedda: Ze lieten alleen zien gewapend te zijn, de macht te hebben. Zij maken absoluut een etnisch gezuiverd Kosovo.

Nancy: Toen deze mensen uw woning betraden en u bedreigden, heeft u toen KFOR ingeschakeld?

Cedda: Ze waren reeds in het gebouw. Toen de Albanezen mijn woning betraden, was KFOR er al. Een van de buren, een arts, rende en riep KFOR soldaten om hulp en bescherming.

Jared: Sprak u met hen.

Cedda: Ja. Ik sprak met hen.

Nancy: Kent u de naam van de persoon waarmee u sprak?

Cedda: Die vent, de soldaat stelde zich voor als Majoor van het Britse leger. En toen ik mijn papieren liet zien, zei hij vergeet het maar, volgende keer.

Nancy: Volgende keer?

Cedda: De papieren gaven aan dat ik de Voorzitter van de Joodse gemeenschap in Pristina ben. De soldaat wierp een snelle blik op de papieren en zei: "Volgende keer," alsof hij geen tijd had om zich met ons te bemoeien. "Stoor me nu niet."

Jared: Kwam hij met een groep of alleen?

Cedda: Met zijn groep.

Nancy: Hebben zij iets gedaan?

Cedda: Als zij mij hadden geholpen, was ik dan nu hier geweest?

Jared: Neemt u ons alstublieft deze vragen niet kwalijk. Wij stellen de vragen zo gedetailleerd mogelijk om zo duidelijk mogelijke antwoorden te krijgen.

Cedda: Niet alleen ik ben slachtoffer, maar nog duizenden anderen. Mensen die 80 jaar oud zijn en van huis en haard zijn verdreven. Nog steeds gebeurt dit dagelijks. Het gaat nog steeds door.

Bron: http://emperors-clothes.com